David foreleste i festsalen til NMBU

Forelesning på univesitetet om larver

David foreleste i festsalen til NMBU

På besøk hos Bioøkonomene

David Tehrani gjestet denne uken studentforeningen  Bioøkonomene NMBU for å fortelle mer om Pronofas satsing på svart soldatflue (BSF). Studentene hadde til og med leid den ærverdige festsalen på campus Ås for anledningen, noe som satt en ekstra fin ramme på begivenheten. Med rundt 60 studenter i salen, fortalte David om de utfordringene vi er nødt til å løse for å realisere det store potensialet som ligger i inseksproduksjon i Norge. Etterpå var han positiv overrasket over det store engasjementet blant studentene:

– Her var det biologer og bioøkonomer, alle sammen Master-studenter, og de virket oppriktig interessert i å ta fatt på nye problemstillinger. De hadde virkelig peiling og stilte interessante spørsmål. Det ble et veldig fint møte med studentene, og jeg håper at vi kan bistå hvis noen av dem velger å skrive Master-oppgave om Svart soldatflue, sier Tehrani.

– Jeg hadde faktisk ikke trodd på forhånd at de skulle være interessert. Løsningen på flere av de utfordringene vi står overfor, finnes nok heller hos folk under 30 år – ikke gamle gubber som meg. Den unge generasjonen bryr seg virkelig om bærekraftig utvikling. Jeg har trua på at unge folk har mye å bidra med i de viktige diskusjonene vi må ha om bærekraftig matproduksjon fremover, avslutter han.

 
Back to top