Alternative proteiner

Fremtidens fôr

FN anslår at verdens befolkning vil øke til nesten 10 milliarder innen 2050. Det betyr at vi må handle nå for å møte etterspørselen etter mat som vil fortsette å øke de neste 30 årene – og videre.

Tilgang på proteiner er essensielt for at ingen skal gå sultne inn i fremtiden. Samtidig står vi overfor en klimakrise som gjør at presset på naturen ikke kan øke ytterligere.

I tillegg til å forvalte fôrressursene vi har i dag på en bærekraftig måte, er vi nødt til å utvikle nye og bærekraftige måter for produksjon av mat og dyrefôr i årene som kommer

Finnes det flere alternativer?

FISKEFÔR, DYREFÔR, PET FOOD

Ciona er i første omgang tiltenkt mat til mennesker, men Pronofa har i tillegg startet fôrtester for fisk og dyr på FoU-stadiet – med lovende resultater:

Våre smakelighetstester for firbeinte kjæledyr antyder at Ciona fint kan brukes i pet food. En annen test for fiskeoppdrettsnæringen antyder at vi kan erstatte inntil 50% av fiskemelet i dietten til oppdrettslaks med Ciona-mel.

I likhet med andre typer kjøtt, kan Ciona være godt egnet også som en fôrråvare. Får vi volumer til overs, kan dette være en god og bærekraftig måte å utnytte råvaren på.

Med tanke på den globale befolkningsveksten og den økende etterspørselen etter mat, er det urealistisk å erstatte fôrråvarene vi har i dag; Vi kommer nemlig til å trenge mye større volumer.

Aller helst bør vi ta veksten med fra bærekraftige kilder, hvor Ciona-mel kan være et av flere bidrag.

I tillegg har Pronofa sett på muligheten for å starte produksjon av Svart soldatflue (BSF) i Norge.

Hvis myndighetene velger å legge til rette for det, kan dette være en katalysator for reell sirkulærøkonomi i praksis. Biologisk sett kan Svart soldatflue-larver spise og nyttiggjøre seg av nær sagt alt organisk materiale. Eksempelvis kastet mat, slakteriavfall eller fiskeslam, som vi har massevis av i Norge.

Foreløpig får de imidlertid ikke lov til å spise noe annet enn det produksjonsdyr kan spise.

Å gi hønsefôr til en larve som i neste omgang skal bli til kyllingfôr, er selvsagt ikke noe poeng. Pronofa har likevel videreført sitt FoU-arbeid med ulike forsøk på Svart soldatflue-larver i lab-en i Fredrikstad.

Til tross for stor politisk vilje i Norge og Europa til å endre regelverket og legge til rette for sirkulærøkonomi, tar tid å formalisere en slik endring. Pronofa benytter ventetiden til å kartlegge, planlegge og klargjøre for produksjon.

Parallellt har vi sikret oss en samarbeidsavtale med en ledende europeisk insektsprodusent om å tilby ferdigprodukter på det norske markedet.

Ciona-mel

Svart soldatflue-larve (BSF)

Bildegalleri

Back to top