Gode signaler fra DetoxBug-prosjektet

Gode signaler fra DetoxBug-prosjektet

Kan råmaterialer med muggsoppgift bli til verdifulle fôringredienser gjennom avgiftning i insektlarver?

Tirsdag 23. april hadde vi gleden av å invitere Veterinærinstituttet på besøk til FoU-laben vår i Fredrikstad. Anledningen var at Pronofa deltar i et forskningsprosjekt knyttet til alternative proteiner, kalt DetoxBug. Felleskjøpet Fôrutvikling deltar også i samme prosjekt. Prosjektleder er seniorforsker Christiane Kruse Fæste. 

Hensikten med prosjektet er å finne ut om larver fra Svart soldatflue evner å «avgifte» muggsoppgifter slik at larvene kan fôres med kontaminerte materialer som ellers måtte kastes. Det vil kan eksempel være matavfall som også kan inneholde mugg. Matavfall er en ressurs på avveie som det finnes enorme mengder av i Norge og andre land.

Dersom DetoxBug-prosjektet kan verifisere teorien om at Svart soldatflue-larver klarer å bryte ned muggsoppgifter, kan dette være viktig i arbeidet med å oppdatere og justere regelverket for insektsproduksjon. Verdien av larveprodukter økes betraktelig dersom også matavfall kan benyttes som substrat, samtidig som mengden biologisk avfall vil kunne reduseres kraftig. Ikke minst kan spesielt fiskefôrsbransjen få et langt mer bærekraftig alternativ til fiskemel.

På befaring hos Pronofa fikk delegasjonen fra Veterinærinstituttet se nærmere på larver som har blitt fôret med muggsoppgifter. Våre foreløpige testresultater er lovende, selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid. DetoxBug-prosjektet avsluttes i 2026.

Les mer om DetoxBug på vetinst.no »

 

Back to top