Pronofa ASA

Selskapet ble etablert i 2021. Pronofa er en «spin-off» fra industriselskapet Denofa, som har produsert forskjellige typer næringsmidler på Øra i Fredrikstad siden 1912.

Våre biologer og bioteknikere har erfaring med insekts- eller tunikatproduksjon fra «start-ups» som Pronofa har kjøpt opp, eller PhD/Master-utdanning. På kort tid har vi bygget en solid og profesjonell organisasjon rundt deres fagkompetanse som gjør det mulig å satse kommersielt. 

Pronofa er en banebryter for nye og bærekraftige proteinkilder!

Insekter

Pronofa er i gang med å produsere svart soldatfluelarver, som er godkjent til bruk i dyrefôr. Disse larvene vokser fort: Ett gram egg kan bli til opptil 4 kilo larver i på to uker!

Larvene kan spise alle typer organisk materiale, og får ved slakting et høyt proteininnhold med en gunstig aminosyreprofil. Det gjør at de egner seg veldig godt som fisk- og dyrefôr – akkurat som fluelarver gjør i naturen. Dette er sirkulærøkonomi i praksis!

I tillegg kan vi ekstrahere polysakkariden kitin (og kitosan), som har en rekke medisinske bruksområder. Alt produksjonsavfall (frass) fra larvene fungerer godt som organisk gjødsel, med en gunstig sammensetning av NPK og sekundære plantenæringsstoffer. 

Pronofa skal i gang med å bygge det første storskalaanlegget for insektsproduksjon i Norge. Dette vil ha en produksjonskapasitet på rundt 80 000 tonn larve per år.

Tunikater

Tunikater er et kappedyr som vokser naturlig langs kysten. Det spiser kun plankton, og trenger ingen gjødsling eller fôring. Tunikatproduksjon er arealeffektivt fordi dyrene vokser tredimensjonalt i store klynger under vann.

Kappedyr bidrar også til å fjerne overskuddsnitrogenet som skyldes avrenning fra land. For biomangfoldet og vannkvaliteten i fjorden – særlig Oslofjorden – er dette utrolig viktig.

Tunikater i rå form regnes allerede som en delikatesse i Østen. Vi er derimot først i verden til å foredle en lokal variant av et kappedyr. Ferdigproduktet minner om andre typer kjøtt når det gjelder smak, næringsinnhold og bruksområder.

Med et klimaavtrykk på kun 0,8 kg. CO2 per kg. protein, tør vi påstå at tunikater også er «verdens mest klimasmarte kjøtt»

Dette kappedyret inneholder animalske proteiner, og er rik på mineraler og essensielle aminosyrer. I tillegg til mat, kan tunikater brukes som ingrediens i dyre- eller fiskefôr – kanskje også i andre typer næringsmidler eller legemidler.

«Profit with a purpose»

Akkurat nå bor det over 8 milliarder mennesker på den blå planeten, men flere skal det bli. Mange flere. FN anslår at verdens befolkning vil øke med opptil 2 milliarder i løpet de neste 30 årene. Det betyr at vi må handle nå for å møte etterspørselen etter mat som vil fortsette å øke fem mot 2050 – og videre.

I tillegg til ressursene vi allerede har, trenger vi å utvikle nye og bærekraftige måter å produsere mat og dyrefôr på. Tilgang på proteiner er essensielt for at ingen skal gå sultne inn i fremtiden. Samtidig står vi overfor en klimakrise som gjør at presset på naturen ikke kan øke ytterligere.

Utfordringen med mange «bærekraftige» initiativer er at den økonomiske bærekraften ofte havner i skyggen av gode intensjoner og store forhåpninger. Pronofa har derimot sett en realistisk mulighet for å gjøre noe bra for kloden som i tillegg ser ut til å bli lønnsomt på sikt. «Profit with a purpose», som noen kaller det. Det innebærer at våre aksjonærer tør å satse stort på å etablere en helt ny næring for produksjon av bærekraftige proteiner.

 

Tilgang på proteiner er essensielt for at ingen skal gå sultne inn i fremtiden.

Pronofa er det første selskapet i verden til å starte storskalaproduksjon av tunikater,  og blant de første til å satse stort på insekter i Europa. Fra disse to proteinkildene kan vi produsere mat og næringsmidler, fisk- og dyrefôr, kitin og organisk gjødsel. Insektene er tiltenkt dyre- og fiskefôr, mens tunikater passer både som mat til mennesker og fôr til dyr (i likhet med andre typer kjøtt).

Svenske skolebarn spiser allerede tunikater som en del av skolematordningen, gjennom en avtale med vårt datterselskap Marine Taste, og de liker det godt. Flere svenske kommuner har også begynt å servere retter som er laget med tunikatkjøtt i sine kantiner. Tilbakemeldingene er helt topp! 

Her hjemme har vi eksperimentert med å lage alt fra hamburger og pizza til «steamed buns» og lasagne – i samarbeid med Restaurant Beach Club i Fredrikstad. Det har blitt stor suksess på bedriftsbesøk og arrangementer som Arendalsuka og Råvareløftet til Bellona.

Snart kan du finne produkter som er laget av tunikater i norske og svenske butikkhyller.

Dette er sirkulærøkonomi i praksis

Siste rapporter og finansiell informasjon

Er det noe du lurer på?

Bildegalleri

Back to top