PURPLY

Purply

Food For Thought

Av råvaren ciona kan vi lage de samme populære matrettene som i dag lages av tradisjonell kjøttdeig. Det ligner både på smak og næringsinnhold, men den store forskjellen er at ciona kan kultiveres på en mye mer bærkraftig måte. Å produsere god og sunn mat med et lavere klimafotavtrykk er bra for deg og meg, men også bra for kloden vår.

Hva er Ciona?

Ciona er ikke noe nytt. Denne arten har levd utenfor kysten vår i hundrevis av år – og trolig mye lenger. Men, like lenge har vi undervurdert potensialet til ciona som en kilde til å produsere god mat.

Det eksisterer rundt 3,000 ulike typer tunikater i verden, og én av dem er altså Ciona.

Fremtidens matproduksjon

«verdens mest bærekraftige kjøtt»

Kulinariske opplevelser er for de aller fleste en essensiell del av livet. Det er spennende å utforske nye smaker og å utfordre sine gamle matvaner, og tunikater kan bli en «game-changer». 

Andre tunikat-arter regnes som smakfulle delikatesser i land som Sør-Korea og Japan («Meongge»), Chile («Piúre») og Frankrike («Figue de Mer» eller «Violettes»), og her får du dem som regel servert rå. 

Den største innovasjonen som Pronofa står bak, er derimot å videreforedle vår lokale tunikat-art ciona. Slik henter vi ut et enda større potensial i denne råvaren, ved at den egner seg godt til å produsere en kjøttdeig.

Vi vet at verdensbefolkningen kommer til å bikke 10 milliarder om drøye 30 år basert på dagens befolkningsvekst .

Vi kommer dermed til å trenge 70% mer mat enn i det vi produserer globalt i dag. 

Samtidig må dette gjøres på en måte som ikke legger ytterligere press på naturen.

Pronofa har først og fremst trua på Purply fordi det smaker godt, men også matcher tradisjonelt kjøtt på næringsinnhold.

Med et klimaavtrykk på kun 0,2 kg. CO2e per kg. er Purply i tillegg verdens mest klimavennlige kjøtt.

Det er det verdt å tenke over, eller «Food For Thought» – nå og i fremtiden.

«Det smaker helt nydelig!»
Bjørnar Selnes Skjæran
Fiskeri- og havminister, 2022 (Nationen.no)

Ciona
En lavtrofisk art som kan gå rett til konsument 

Spiser kun plankton
Næringsstoffene finnes i sjøen, så de trenger ikke fôring 

Vokser naturlig
Ingen gjødsling og ingen bruk av pesticider 

Bryter ned nitrogen
Bedrer vannkvaliteten og hindrer algeoppblomstringer 

Råvare av høy kvalitet
Rik på protein og inneholder sunne Omega 3-fettsyrer 

Verdens mest klimavennlige kjøtt
Under 0,2 CO2e for Ciona (råvare) 

Mer mat fra havet

Ifølge EU kommer kun 2% av kaloriinntaket til verdensbefolkningen fra havet. Kun 1% av maten produseres gjennom akvakultur.

FN sier derimot at vi er nødt til å øke andelen til 10% for at ingen skal gå sultne inn i fremtiden.

Purply smaker hverken som fisk eller skalldyr, men passer i stedet til for eksempel kjøttboller, lasagne, pizza og hamburger. Vi tror at dette kan gjøre en forskjell. 

Hvorfor er dette så klimavennlig?

Med et klimaavtrykk kun 0,2 kg. CO2e per kg. er Purply verdens mest klimavennlige kjøtt. Det er vesentlig lavere enn andre typer kjøtt – og fisk, og for øvrig også lavere enn de aller fleste typer frukt og grønnsaker.

Årsakene er mange, men den viktigste er kanskje at råvaren Ciona vokser helt naturlig langs kysten. Det trengs ingen fôring eller gjødsling, kun kompetanse og tekniske ferdigheter til å dyrke og høste dem på riktig måte og i stor skala. Videreforedlingen til Purply-kjøttdeigen krever ellers lite energi og lite ferskvann

Det som ikke synes i CO2-regnestykket er dessuten at tunikater som Ciona er filterspisere: De filtrerer opptil 100 liter sjøvann om dagen for plankton. Det er viktig fordi det ofte blir altfor mye plankton i norske fjorder, grunnet avrenning fra jordbruket. 

Det igjen fører til algeoppblomstringer og såkalt eutrofiering. Dette er svært skadelig for det marine økosystemet og vannkvaliteten generelt. 

Tunikatene omsetter derimot næringsstoffene fra plankton på en effektiv måte. Ellers er det ikke funnet tegn til toksiner, slik som kan forekomme i andre marine råvarer. Ciona er med andre ord helt trygt å spise.

Produktblader

Purply brand

Tasty, healthy and sustainable

Ciona meat (food)

Producted from marine protein (Ascidians / Sea squirts) 

Unami Fond

Producted from Ciona

Ciona fatty acids

Producted from marine protein (Ascidians / Sea squirts)

Bildegalleri

Back to top