Kronprins Haakon lot seg begeistre av «AquaBioPro-fit»

Kronprins Haakon besøket Nofima i Bergen

Kronprins Haakon lot seg begeistre av «AquaBioPro-fit»

Nofima har ledet et omfattende EU-prosjekt om helseeffekter fra marint råstoff, hvor Pronofas svenske datterselskap Marine Taste også har spilt en viktig rolle.

(Foto: Helge Skodvin, Nofima)

I midten av mars var det duket for presentasjon av funnene i prosjektet AquaBioPro-fit i Nofimas laboratorium i Bergen. På en lukket samling i forkant av resultatfremleggelsen, var selveste H.K.H. Kronprins Haakon til stede for å snakke med noen av forskerne.

De kliniske testene fra EU-prosjektet viste blant annet at kosttilskudd som inneholdt konsentrat fra fiskeavskjær og fiskeolje hadde effekt mot depresjon, økt fysisk prestasjon og forbedret hud og hår. Det taler for mer utstrakt bruk av marint råstoff fremover.

– Med bruk av enzymatisk hydrolyse kan det lages produkter av stor verdi for oss mennesker, sier seniorforsker Katerina Kousoulaki i Nofima, som har ledet prosjektet, i en pressemelding

Tunikater til mat og fôr

AquaBioPro-fit har pågått siden 2018, med en rekke deltakere fra hele Europa. Et av selskapene som bistod Nofima var svenske «Marine Biogas» fra Sverige. De hadde ved oppstart av prosjektet skiftet fokus til næringsmidler, som ble utviklet under det nye navnet Marine Taste.

– Marine Taste var i dette prosjektet med på å utvikle en ny og bærekraftig ingrediens til laksefôr, basert på vårt oppdrett av tunikater, forteller gründer og marinbiolog Fredrik Norén i Marine Taste.

– I løpet av prosjektet, utviklet vi derimot to nye næringsmidler fra den samme råvaren: Umami-fond og tunikat-hamburger, noe som ligger helt i tidens ånd. Et veldig spennende resultat med AquaBioPro-fit var at tunikatkjøtt viste seg å ha et av verdens laveste CO2-avtrykk, sier Norén videre.

Tunikathamburger fra Marine Taste, innpakket i plast
Bærekraftig kjøtt: Tunikatburgeren har et klimaavtrykk på kun 0,25 kg. CO2 EQ per kg.

Pankopanerte tunikatkjøttboller var ett av de kulinariske innslagene ved fremleggelsen av AquaBioPro-fit-arrangementet i Bergen. Umami-fonden til Marine Taste ble selvsagt også brukt i suppa som ble servert.

En viktig del av Pronofa

I 2022 kjøpte Pronofa opp det samme selskapet. Noréns team i Sverige jobber nå tett med prosjektleder Magnus Petersen i Pronofa om å videreutvikle råvaren og skape nye produkter som kan kommersialiseres.

Tunikater egner seg veldig godt som mat, men kan også ha stor nytteverdi som dyrefôr og fôr til fiskeoppdrettsnæringen. AquaBioPro-fit har sånn sett bidratt med mange oppmuntrende svar for Pronofa og Marine Taste:

– Å finne nye, bærekraftige råvarer til dyrefôr blir bare viktigere for å bevare planeten vår og for å øke matsikkerheten. Nofima er en verdensledende aktør innen utvikling av nye fôrråvarer til laksefisk. Vi har fått verdifull hjelp, som har resultert i nye produkter til både mat og fôr, sier Petersen.

Back to top