Bærekraftig havbruk

Bærekraftig havbruk

Ciona trenger hverken gjødsel, fôr eller ferskvann – bare et naturlig sted å vokse i sjøen. De er filterspisere, og hver Ciona filtrerer 3-5 liter vann for plankton i timen. Dette bidrar til å fjerne eutrofiering og bedre  vannkvaliteten sjøen.

Back to top