Fantastisk råvare

Fantastisk råvare

Ciona er kappedyr som lever i sjøen. Det finnes over 3 000 forskjellige typer kappedyr verden, og Pronofa benytter en lokal art som egner seg spesielt godt som en bærekraftig råvare.

Back to top