Veldig kort livssyklus

Veldig kort livssyklus

Ciona er enkle organismer med kort livssyklus, noe som også innebærer at de kan høstes allerede etter noen måneder. Sammen med andre biologiske egenskaper, er dette blant årsakene til at Ciona ikke knyttes til bioakkumulering, slik som blåskjell og andre bløtdyr. Selve høstingen skjer med båt.

Back to top