Dette er bærekraftig akvakultur

Dette er bærekraftig akvakultur

Ciona trenger hverken gjødsel, fôr eller ferskvann for å vokse. De spiser kun plankton. Hvert individ filtrerer 3-5 liter vann i timen for plankton, noe som bidrar til å fjerne eutrofiering og gjøre vannkvaliteten bedre. Dette er også en stor fordel for biomangfoldet i sjøen.

Back to top