Pronofa ASA

Pronofa är en banbrytare för nya och hållbara råvaror för användning i framtidens livsmedelsproduktion.

Företaget grundades år 2021 som en «spin-off» fra Denofa, en av hörnstenarna i näringslivet i Fredrikstad.

Genom förvärv av fyra andra företag och en rad nyrekryteringar har Pronofa säkrat ytterligare resurser, erfarenhet och kompetens.

År 2023 lanserade vi varumärket Purply – «världens mest klimavänliga kött» som ärtillverkat av den lokala marina råvaran Ciona (manteldjur).

Detta är Purply

Pronofa ASA är världsledande i att använda tunikater. för storskalig matproduktion. Vi använder den lokala varianten Ciona som naturligt förekommer längs kusten i Norge och Sverige.

Det finns 3 000 olika typer av tunikater i världen. Några av dessa marina djur betraktas som delikatesser i länder som Sydkorea («Meongge»), Chile («Piure») och Frankrike («Figue de Mer»), där de ofta serveras råa.

Purply är emellertid en förädlad produkt av Ciona som liknar traditionella typer av kött – både vad gäller smak, näringsinnehåll och användning.

Med en klimatavtryck på endast 0,2 kg CO2e per kg. Purply är dessutom världens mest klimavänliga kött.

Pronofa ASA är världsledande i att använda tunikater. för storskalig matproduktion. Vi använder den lokala varianten Ciona som naturligt förekommer längs kusten i Norge och Sverige.

Det finns 3 000 olika typer av tunikater i världen. Några av dessa marina djur betraktas som delikatesser i länder som Sydkorea(«Meongge»), Chile («Piure») och Frankrike («Figue de Mer»), där de ofta serveras råa.

Purply är emellertid en förädlad produkt av Ciona som liknar traditionella typer av kött – både vad gäller smak, näringsinnehåll och användning.

Med en klimatavtryck på endast 0,2 kg. CO2e per kg. Purply är dessutom världens mest klimavänliga kött.

Pronofa-80

Bildegalleri

Nyheter

EU-projekt:

Tunikatodling – «Investering 1»

Projektets syfte är att öka kapacitet inom odling, skörd, och beredning av tunikater på svenska västkusten genom att investera i ny utrustning. Syftet med investeringen är att skapa ett hållbart vattenbruk med världens lägsta koldioxidavtryck.

 

Mål:

1. Utöka odlingskapaciteten

2. Ökad skördekapacitet

3. Förbättrad logistik

4. Ökad produktion

 

Produktionen av Ciona (tunikater) är cirkulär och mycket hållbar:

  • Minskar övergödningen i havet
  • Noll avfall.
  • Allt som skörds blir kött eller fond
  • Koldioxidavtryck (0,8 kg CO2/kg protein) – lägre än vegetabilier (ref. Thomas et al 2021)
  • Inga tillsatser eller kemikalier
  • Inga bekämpningsmedel eller gödsel i odlingen
  • Inget färskvatten till odling & ingen risk för torka
  • 8x högre proteinproduktion per ytan jmfrt. med traditionella proteinkällor
  • Konkurrerar inte med jordbruk om mark

Tunikatodling och produktionsanläggning – «Investering 2»

Projektets syfte är att öka produktionskapaciteten för en ny vattenbruksart, kallad Ciona. Aktivitet 1 är att bygga en ny produktionslokal med en produktionskapacitet på 1,400 ton råvara årligen.

Genomfört mål:

• Byggt en produktionsanläggning som har kapacitet att ta emot 1.400 ton tunikater per år (1-skift) 

• Startat upp och driftsatt anläggningen

• Kvalitetssäkrat produktionen och produkterna

 

– Ciona är en spännande och framtidssäkrad råvara, som är kombinerad med miljöfördelar.

(Fredrikstad Blad)

Sigbjørn Røst
Pronofa-investor och Nimbus Direct-grundare

Vem står bak Purply?

Purply är en förädlad produkt av Ciona som liknar traditionella typer av kött.

Är det något du undrar över?

Back to top