Om oss

Pronofa ASA

Insekter og tunikater har flere spennende bruksområder, og vil kunne komplementere tradisjonelle råvarer i takt med den sterkt økende etterspørselen etter proteiner. 

Pronofa er allerede det ledende selskapet i Norden som satser på storskalaproduksjon av disse nye råvarene, og vil være en banebryter for nye og bærekraftige proteinkilder årene som kommer. 


Etablert i 2021

Pronofa ble etablert i januar 2021, og ble spunnet ut av hjørnesteinsbedriften Denofa, som har produsert næringsmidler i Fredrikstad siden 1912.

Industrikompetansen til Denofa var avgjørende for etableringen Pronofa, i kombinasjon med innhenting av midler fra kapitalmarkedet.

 

Denofa – tradisjoner og industrikompetanse

Pronofa har fra dag 1 hatt tilgang til fagressurser og kompetanse fra Denofa, som er majoritetseier med ca. 30 prosent. 

Eva Marit Hystad Byhrø (Phd, Chem. Biotech. FoodSci.) var for eksempel prosjektleder gjennom etableringen av Pronofa, og har fortsatt en sentral rolle i flere av Pronofas prosjekter.

Andre med bakgrunn fra Denofa har enten fått fast stilling eller et engasjement i spin-off-selskapet. Flere medarbeidere deler arbeidstiden sin mellom de to selskapene.

Hans Petter Olsen er CEO i både Denofa og Pronofa. Hege Rivedal Ødegaard sitter i ledelsen i begge selskaper, mens Denofas CFO Hans Martin Kjernsbæk sitter i styret til Pronofa. Med tett forankring til Denofa-ledelsen, er også Pronofa sikret tilgang til den solide industrikompetansen som Denofa besitter.

 

 


Vi skiller oss ut fra andre start-up-selskaper ved at Pronofa har to bein å stå på: Tunikater og insekter. I tillegg har vi Denofas imponerende industrielle kompetanse i ryggen, og sterke investorer som har gitt oss forutsetninger til å tenke stort og se langt!

Hans Petter Olsen, CEO, Pronofa

Oppkjøp av to insektsprodusenter

FLYING FEED, FREDRIKSTAD

I mai 2021 kjøpte Pronofa opp et lokalt start-up-selskap kalt Flying Feed

Dette selskapet hadde kommet langt innen larveproduksjon, men manglet kapital for å kunne ta det neste steget videre.

Gründer David Tehrani (Cand. Scient. i biologi–genetikk) hadde over flere år tilegnet seg praktisk kunnskap om produksjon av insekter på sitt produksjonsanlegg i Fredrikstad. 

Etter oppkjøpet fikk han en sentral rolle i etableringen av insektsatsingen til det nye selskapet Pronofa.

ECOPROT, MELØY

Torrissen-brødrene fra Ecoprot i Meløy har lenge være regnet blant de fremste fagpersonene i landet på svart soldatflue og larveproduksjon.

Pronofa kjøpte opp deler av selskapet deres i 2021, og innledet da et samarbeid med Ole og Asbjørn. De hadde blant annet kartlagt ulike barrierer knyttet til larveproduksjon, og var godt i gang med larveproduksjon på sitt anlegg i nord. 

Med kapital fra Pronofa, har brødreparet fått videreført sin ambisjon for insektsproduksjon i Norge. De har samtidig gått inn på eiersiden i Pronofa etter oppkjøpet.

Ecoprot er siden juni 2022 heleid av Pronofa. 

FULLSKALAPRODUKSJON

I tillegg til oppkjøpene av Flying Feed og Ecoprot, har Pronofa styrket kompetansen på insektsproduksjon gjennom strategiske nyansettelser. 

Nada Achmed Dhaoui hadde for eksempel vært forskningsleder ved et av de ledende selskapene for svart soldatflueoppdrett i Malaysia. Som prosjektleder i Pronofa, har hun tilført verdifull kompetanse til vårt insektsteam.

Videre har vi inngått flere strategiske samarbeid, og deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Summen av alt, har gitt oss forsterket tro på at det vil være verdt investeringen å etablere et fullskalaanlegg for svart soldatfluelarveproduksjon i Norge.

HANS PETTER OLSEN, CEO, PRONOFA

Storsatsing på tunikater

MARINE FEED / MARINE TASTE

Pronofas prosjektleder for tunikater, Magnus Petersen (marinbiolog) hadde nærmest på egenhånd sparket i gang den marine satsingen vår i 2021. Tanken var i første omgang å produsere dyrefôr av den spennende råvaren tunikat.

Gjennom arbeidet kom han i kontakt med Marine Feed / Marine Taste fra Stenungsund i Sverige, som de siste 10-12 årene hadde eksperimentert med nettopp tunikater (eller «sjöpung») til forskjellige formål; Fra biogass til dyrefôr, og etter hvert også mat.

Gründer Fredrik Norén (marinbiolog) og hans team i Sverige hadde oppdaget at tunikater faktisk smaker veldig godt. De hadde i tillegg funnet en metode for å lage kjøttdeig av tunikater, som kunne brukes på nesten samme måte som vanlig kjøttdeig.

Tanken var i første omgang å produsere dyrefôr av den spennende råvaren tunikat

  

Hamburgerne som Marine Taste lagde smakte godt, og deres «Umami-fond»  hadde allerede utmerket seg og vunnet priser i Sverige. Det var tydelig at dette selskapet hadde kommet langt, men at de manglet kapitalen og nettverket til å vokse seg virkelig store.

Etter oppkjøpet av har Pronofatilsynelatende fokusert mest på «mat-sporet», og tar sikte på å kunne lansere produkter til butikkhyllene i løpet av høsten 2023. Derimot jobber vi parallelt med «fôr-sporet» og andre forretningsområder for tunikater også. Mulighetene er mange med denne råvaren!

De tidligere eierne av Marine Feed / Marine Taste har gått inn som aksjonærer i Pronofa.

TUNICAT AS

Litt sør for Kristiansund har Terje Kirkeland og Knut Magne Storvik skaffet konsesjoner til å drive med oppdrett av tunikater. Med lang fartstid fra fiskebransjen og oljebransjen, har de to ringrevene opparbeidet seg solid teknisk kompetanse for å gjøre målinger og høste fra havet.

Med oppkjøpet av Tunicat AS har Pronofa fått enda en viktig partner som bidrar spesielt innen FoU.

 

Forretningsområder

Kappedyret tunikat (også kalt Ascidiae, sjøpung, grønnsekkdyr)  vokser langs kysten. De inneholder animalske proteiner med gunstig aminosyresammensetning. Brukes til mat og dyrefôr.  

Kjøtt fra tunikat har et klimaavtrykk på kun 0,8 kg. CO2-ekvivalenter per kg. protein. Det er eksepsjonelt lavt, og betyr i praksis at dette er verdens mest klimasmarte proteinkilde.

Vårt andre forretningsområder er insekter. I først omgang satser vi på arten Svart soldatflue.  

Alle fraksjoner av larven og flua kan brukes, til produksjon av mel og olje, kitin (kitosan) og frass. Dette kan brukes til henholdsvis fisk- og dyrefôr, tilskudd i legemidler, og som organisk gjødsel. 

(Pronofa satser ikke på insekter som mat til mennesker i første omgang).

Eierskap og ledelse

Denofa AS, Kreano AS, Reitan Kapital AS, Canica AS, Six-Seven AS og Macama AS eier til sammen mer enn 75% av Pronofa (2022).

De resterende aksjene er i hovedsak fordelt på ulike investeringsselskaper, samt tidligere eiere av selskaper som har blitt kjøpt opp og innlemmet i Pronofa.

Styreleder: Bjørge Gretland

CEO: Hans Petter Olsen

Styremedlemmer

BJØRGE GRETLAND

Board Director
 • Broad experience from venture capital, mergers & acquisitions and capital markets
 • Food tech, sustainable tech investments, active ownership, global expansion, partnerships
 • Holds a Master of Economics and a PhD in strategy and finance

HAAKON SÆTER

Board Member
 • Broad experience from investments and capital markets for several years
 • Sustainable tech investments, active ownership
 • Education from Oslo Business School (HA)

HEGE BUER

Board Member
 • CEO Jackon
 • MSc Business & Management
 • Extenisve experience from top level finacial position

HILDE C. TALSETH

Board Member
 • Director Sustainability & Innovation, Norsk Kylling AS
 • MBA Strategy & Management, Norwegian School of Economics (NHH)
 • Extensive leadership experience and board memberships.

TERJE ANDERSEN

Board Member

 • Former CEO at Orkla Investments
 • Business Administration, Norwegian School of Economics (NHH)
 • Board membership in a number of boards, including Borregaard Industries Ltd., Jotun AS and Saudafaldene AS.

HEGE RIVEDAL ØDEGAARD

Board Member
 • Director Quality & Sustainability Denofa
 • Biochemical laboratory Scientist
 • MSc Food Scientist

HANS MARTIN KJERNSBÆK

Board Member
 • CFO Denofa AS
 • Msc. Business Administration
 • Master of Professional Accountancy
 • Extensive experience from audit, transactions and advisory in public interest companies
Et ledende selskap
i en ny næring

Pronofa regnes allerede som et banebrytende selskap innen ny og bærekraftig proteinproduksjon, også utenfor Norges grenser.

Hvis Pronofa lykkes med å produsere tunikater og soldatfluelarver i stor skala de neste årene, vil dette representere et gjennombrudd for bærekraftig sirkulærøkonomi i Norden.

Back to top