Insekter

«Hvorfor har ingen tenkt på dette før?»

Mange har nok tenkt tanken, for det er ingen hemmelighet at dyr og fisk spiser insekter i naturen. Likevel er mesteparten av dagens dyre- og fiskefôr laget av vegetabilske råvarer.  

Den største utfordringen med å produsere insekter til dette formålet har vært å sikre store nok volumer til at det er lønnsomt. I tillegg må insektene holde stabilt god kvalitet som fôr.

Svart soldatflue

Pronofa er et nyetablert selskap, men flere av de ansatte har lang erfaring med svart soldatflue fra tidligere. 

Det viser seg at denne flua – eller nærmere bestemt fluelarven – egner seg spesielt godt til insektsproduksjon. Disse larvene kan fortære nær sagt hva som helst; de vokser raskt, og inneholder mye protein.

Planleggingen av et anlegg i Norge som kan produsere store mengder insekter er godt i gang.

 

Pronofa står på terskelen til et gjennombrudd innen insektsproduksjon i Norge. Vi har hatt vår «månelanding», og nå er vi i ferd med å etablere et fullskalaanlegg som vil ta oss «one giant leap» videre!

Hans Petter Olsen, CEO, Pronofa

Flere bruksområder

Fra produksjon av svart soldatflue får vi insektsmel og olje til dyrefôr, kitin og kitosan til bruk i legemidler, og frass som organisk gjødsel. Ingenting går til spille.

Svarte soldatfluer er en såkalt nedbryter i naturen. Deres naturlige føde består av dødt organisk materiale eller husdyrgjødsel. Fluene eller larvene fortærer dette effektivt, før de reproduserer seg i hopetall: 

1 gram egg blir til inntil 4 kg. larver på en drøy uke! 

I motsetning til mange andre insektarter, er ikke svart soldatfluelarve en «vektor» – altså en overfører – for sykdom. Tvert imot fjerner disse larvene uønskede stoffer og destruerer bakterier når de fortærer organisk materiale.

Bildegalleri

Back to top