David holdt innlegg på Havbrukskonferansen i Trondheim

David på scenen

David holdt innlegg på Havbrukskonferansen i Trondheim

David Tehrani fra Pronofa holdt et innlegg om bruk av fiskeslam som substrat til svart soldatfluelarver.

Fiskeslam fra oppdrettsnæringen blir i dag regnet som et miljøproblem. I Pronofa ser vi derimot på dette som en mulig ressurs som vi kan gjenbruke. David Tehrani tok turen til Trondheim for å fortelle om dette temaet på Havbrukskonferansen 2022 i regi av Tekna – en arena der forskning møter bransje.

Det er dessverre slik at insekter per i dag er klassifisert på lik linje med andre produksjonsdyr (TSE-forskriften), noe som mange mener setter unødvendige begrensninger for hva de har lov til å spise. Fiskeslam er for eksempel ikke tillatt ennå.

Våre funn, og tester utført av andre, viser derimot at slammet – som altså inneholder store mengder næringsrik fiskefôr som fisken ikke har spist, i tillegg til fekalier – fint kan fortæres av svart soldatfluelarver.

Pronofa og vårt datterselskap Ecoprot har i lang tid etterlyst en uavhengig, faglig vurdering fra Vitenskapskomitéen (VKM), slik at fiskeslam kanskje kan forvandles fra et miljøproblem til en ressurs som muliggjør sirkulærøkonomi i praksis ved bruk av insekter.

Dette har også vært et hovedtema på de mange politikerbesøkene vi har hatt i høst.

Pronofas egne tester viser at inntil 60% av larvefôret kan bestå av fiskeslam, uten at dette forringer kvaliteten på larvene når de i neste omgang skal brukes til for eksempel fiskefôr.

Takk til Tekna for en flott konferanse med mange spennende innlegg! (Og takk til Mari Vold Bjordal fra Bellona for bildet av David på scenen)

Back to top