Vokser naturlig

Vokser naturlig

Ciona er en type tunikat (marint dyr)  som spiser plankton. Våre oppdrettsanlegg innebærer bruk av tau, hvor Ciona vokser naturlig. Pronofas metode gir opptil 82 kg. Ciona-kjøtt per kvadratmeter overflate, ettersom de kan kultiveres vertikalt flere meter under vann.

Back to top