Svart soldatflue (BSF)

Sirkulærøkonomi i praksis

Dyr og fisk spiser mer enn gjerne insekter i naturen, og dette egner seg veldig godt som fôr. Samtidig kan insekter, biologisk sett, fortære nær sagt alt av organisk materiale. Dermed kan de potensielt bidra til å oppsirkulere ressurser på avveie, som kastet mat, slakteriavfall eller fiskeslam. Hvis det var tillatt. 

Svart soldatflue (BSF) egner seg veldig godt til oppdrett, men det finnes fortsatt noen barrierer vi er nødt til å bryte ned for å kunne satse for fullt.

Svart soldatflue

Flere av Pronofas ansatte har lang erfaring med svart soldatflue fra tidligere. Det viser seg at denne flua – eller nærmere bestemt fluelarven – egner seg spesielt godt til insektsproduksjon. Larvene kan spise det meste og vokser i tillegg raskt. Som fullvoksne larver inneholder mye protein.

Enn så lenge er insekter i oppdrett klassifisert som «produksjonsdyr», og er derfor lovpålagt å spise det samme som andre husdyr. Dette til tross for at Svart soldatflue har et langt mer variert kosthold fra naturens side, og at de tilsynelatende ikke evner å overføre sykdom heller.

Det gir liten mening å fôre insekter med hønsefôr – for at de i neste omgang skal kunne bli til kyllingfôr … Vi har derimot tro på at regelverket kommer til å spille på lag med biologien, og fortsetter å planlegge for fullskalaproduksjon i årene som kommer.

 

Flere bruksområder

Fra produksjon av svart soldatflue får vi insektsmel og olje til dyrefôr, kitin og kitosan til bruk i legemidler, og frass som organisk gjødsel. Ingenting går til spille.

Svarte soldatfluer er en såkalt nedbryter i naturen. Deres naturlige føde består av dødt organisk materiale eller husdyrgjødsel. Fluene eller larvene fortærer dette effektivt, før de reproduserer seg i hopetall: 

1 gram egg blir til inntil 4 kg. larver på bare to uker! 

I motsetning til mange andre insektarter, er ikke svart soldatfluelarve en «vektor» – altså en overfører – for sykdom. Tvert imot fjerner disse larvene uønskede stoffer og destruerer bakterier når de fortærer organisk materiale.

 

Bildegalleri

Back to top